Skip to content
Related Articles

Related Articles

Blessed Christmas & New Year 2023 from my family to yours! Because Jesus came down to earth and willingly laid down His life for us at the cross, today, we get to enjoy every good thing He died for us to have. He is the reason why we can find rest, peace, and hope in every season of life. If you’re feeling alone or going through a difficult season right now, know that Jesus—Emmanuel—is with you always and desires for you to draw from His abundant grace and supply. We are praying for Jesus’ shalom peace and sweet presence to fill your hearts, homes and families this Christmas & New Year 2023. May you experience bountiful blessings everywhere in your life!

Sugeng Natal lan Taun Anyar 2023 saka kulawarga kanggo panjenengan! Amarga Gusti Yesus tumedhak ing bumi lan kanthi kersa masrahake nyawane kanggo kita ing kayu salib, dina iki, kita bisa ngrasakake kabeh perkara sing apik sing wis seda kanggo kita. Dheweke dadi sebab kenapa kita bisa nemu katentreman, katentreman, lan pangarep-arep ing saben mangsa urip. Yen panjenengan ngrasa dhewe utawa ngalami mangsa sing angel saiki, ngertia yen Yesus - Emmanuel - tansah nunggil karo panjenengan lan kepéngin supaya panjenengan bisa njupuk saka sih-rahmat lan pasokan sing limpah. Kita ndedonga kanggo tentrem-rahayu lan ngarsane Gusti Yesus sing manis kanggo ngebaki atimu, omah lan kulawarga ing Natal & Taun Anyar 2023 iki.

Selamat Natal & Tahun Baru 2023 dari keluarga kami ke keluarga Anda! Karena Yesus turun ke bumi dan dengan sukarela mengorbankan diri-Nya untuk kita di salib, hari ini, kita dapat menikmati setiap hal yang baik yang dia mati untuk kita miliki. Dia adalah alasan mengapa kita dapat menemukan ketenangan, damai, dan harapan di setiap musim dalam kehidupan. Jika Anda merasa sendiri atau mengalami musim yang sulit sekarang, ketahuilah bahwa Yesus - Emmanuel - selalu bersama Anda dan menginginkan Anda untuk menarik dari anugerah dan pasokan-Nya yang melimpah. Kami berdoa agar damai dan kehadiran yang manis Yesus mengisi hati, rumah, dan keluarga Anda pada Natal & Tahun Baru 2023. Semoga Anda mengalami berkat yang melimpah di setiap tempat dalam hidup Anda!

A-143, 9th Floor, Sovereign Corporate Tower,
Sector-136, Noida, Uttar Pradesh - 201305

Start Your Coding Journey Now!