Katalog: KBLI 2020

KBLI

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA 2 2

BADAN PUSAT STATISTIK

RINGKASAN KBLI 2020  

KBLI 2020

A PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 3  

01 PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI 3 011 PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM 3  

0111 PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI

BIJIAN PENGHASIL MINYAK 3  

01111 PERTANIAN JAGUNG 4  

01112 PERTANIAN GANDUM 4  

01113 PERTANIAN KEDELAI 4  

01114 PERTANIAN KACANG TANAH 4  

01115 PERTANIAN KACANG HIJAU 4  

01116 PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA 4  

01117 PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN 4  

01118 PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN 5  

01119 PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI

BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA 5  

0112 PERTANIAN PADI 5  

01121 PERTANIAN PADI HIBRIDA 5  

01122 PERTANIAN PADI INBRIDA 5  

0113 PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI 6  

01131 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN 6  

01132 PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH 6  

01133 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH 6  

01134 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI 7  

01135 PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA 7  

01136 PERTANIAN JAMUR 7  

01137 PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU 7  

01139 PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA 7  

0114 PERKEBUNAN TEBU 7  

01140 PERKEBUNAN TEBU 8  

0115 PERKEBUNAN TEMBAKAU 8  

01150 PERKEBUNAN TEMBAKAU 8  

0116 PERTANIAN TANAMAN BERSERAT 8  

01160 PERTANIAN TANAMAN BERSERAT 8  

0119 PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA 8  

01191 PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK 9  

01192 PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT  

(BUKAN BIT GULA) 9  

01193 PERTANIAN TANAMAN BUNGA 9  

KBLI 2020

01194 PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA 9  

01199 PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL 9  

012 PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN 9  

0121 PERTANIAN BUAH ANGGUR 9  

01210 PERTANIAN BUAH ANGGUR 10

0122 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS 10

01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS 10

0123 PERTANIAN BUAH JERUK 10

01230 PERTANIAN BUAH JERUK 10

0124 PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE  

FRUITS) 10

01240 PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE  

FRUITS) 10

0125 PERTANIAN SAYURAN DAN BUAH SEMAK DAN BUAH BIJI KACANG

KACANGAN LAINNYA 11

01251 PERTANIAN BUAH BERI 11

01252 PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN 11

01253 PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN 11

01259 PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA 11

0126 PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK (OLEAGINOUS)  

11

01261 PERKEBUNAN BUAH KELAPA 12

01262 PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT 12

01269 PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA 12

0127 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN 12

01270 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN 12

0128 PERKEBUNAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR,  

NARKOTIK DAN OBAT 12

01281 PERKEBUNAN LADA 12

01282 PERKEBUNAN CENGKEH 13

01283 PERTANIAN CABAI 13

01284 PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR 13

01285 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG 13

01286 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG  

13

01287 PERTANIAN TANAMAN NARKOTIKA DAN TANAMAN OBAT  

TERLARANG 13

KBLI 2020

01289 PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR,  

DAN OBAT LAINNYA 13

0129 PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA 14

01291 PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA  

14

01299 PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA 14

013 PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN 14

0130 PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN  

14

01301 PERTANIAN TANAMAN HIAS 15

01302 PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN 15

014 PETERNAKAN 15

0141 PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU 15

01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG 15

01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH 15

01413 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG 15

01414 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH 16

0142 PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA 16

01420 PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA 16

0143 PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA 16

01430 PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA 16

0144 PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING 16

01441 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG 17

01442 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG 17

01443 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH 17

01444 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH 17

01445 PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOOL 17

0145 PETERNAKAN BABI 17

01450 PETERNAKAN BABI 17

0146 PETERNAKAN UNGGAS 18

01461 BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING 18

01462 BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR 18

01463 PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA 18

01464 BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA 18

01465 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK 18

01466 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH 18

01467 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI 18

KBLI 2020

01468 PEMBIBITAN AYAM RAS 19

01469 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA 19

0149 PETERNAKAN LAINNYA 19

01491 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA 19

01492 PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA 19

01493 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH 19

01494 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA 20

01495 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI 20

01496 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING 20

01497 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG WALET 20

01499 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA 20

016 JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN 20

0161 JASA PENUNJANG PERTANIAN 20

01611 JASA PENGOLAHAN LAHAN 21

01612 JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN  PENGENDALIAN HAMA DAN GULMA 21

01613 JASA PEMANENAN 21

01614 JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA 21

01619 JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA 21

0162 JASA PENUNJANG PETERNAKAN 21

01621 JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK 22

01622 JASA PERKAWINAN TERNAK 22

01623 JASA PENETASAN TELUR 22

01629 JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA 22

0163 JASA PASCA PANEN 22

01630 JASA PASCA PANEN 23

0164 PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN 23

01640 PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN 23

017 PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN TUMBUHAN/ SATWA  

LIAR 23

0171 PERBURUAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR 24

01711 PERBURUAN DAN PENANGKAPAN PRIMATA 24

01712 PERBURUAN DAN PENANGKAPAN MAMALIA 24

01713 PERBURUAN DAN PENANGKAPAN REPTIL 24

01714 PERBURUAN DAN PENANGKAPAN BURUNG 25

01715 PERBURUAN DAN PENANGKAPAN INSEKTA 25

01719 PERBURUAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR LAINNYA 25

KBLI 2020

0172 PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR 25

01721 PENANGKARAN PRIMATA 25

01722 PENANGKARAN MAMALIA 25

01723 PENANGKARAN REPTIL 25

01724 PENANGKARAN BURUNG 26

01725 PENANGKARAN INSEKTA 26

01726 PENANGKARAN ANGGREK 26

01727 PENANGKARAN IKAN DAN CORAL/KARANG 26

01729 PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR LAINNYA 26

02 PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PENEBANGAN 26

021 PENGELOLAAN HUTAN 26

0211 PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN 26

02111 PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI  

27

02112 PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI  

PADA HUTAN PRODUKSI 27

02113 PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT 27

02119 PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN LAINNYA 27

0212 PEMANFAATAN HUTAN ALAM 28

02121 PEMANFAATAN KAYU HUTAN ALAM 28

02122 PEMANFAATAN KAYU HASIL RESTORASI EKOSISTEM PADA  

HUTAN ALAM 28

0213 PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 28

02130 PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 28

0214 PENGUSAHAAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN 28

02140 PENGUSAHAAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN 29

022 PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU 29

0220 PEMANENAN DAN PEMUNGUTAN KAYU 29

02201 PEMANENAN KAYU 29

02202 USAHA PEMUNGUTAN KAYU 29

02209 USAHA KEHUTANAN LAINNYA 29

023 PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 30

0230 PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 30

02301 PEMUNGUTAN GETAH KARET 30

02302 PEMUNGUTAN ROTAN 30

02303 PEMUNGUTAN GETAH PINUS 30

02304 PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH 30

KBLI 2020

02305 PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA 30

02306 PEMUNGUTAN DAMAR 30

02307 PEMUNGUTAN MADU 30

02308 PEMUNGUTAN BAMBU 30

02309 PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA 31

024 JASA PENUNJANG KEHUTANAN 31

0240 JASA PENUNJANG KEHUTANAN 31

02401 JASA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI LUAR SEKTOR  

KEHUTANAN 31

02402 JASA PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM 31

02403 JASA REHABILITASI DAN RESTORASI KEHUTANAN SOSIAL 31

02404 JASA KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN KEHUTANAN 32

02409 JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA 32

03 PERIKANAN 32

031 PERIKANAN TANGKAP 32

0311 PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 32

03111 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT 33

03112 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT 34

03113 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT 34

03114 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI LAUT 34

03115 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI LAUT 34

03116 PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT 34

03117 PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT 35

03118 PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT 35

03119 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT 35

0312 PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT 35

03121 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT 36

03122 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN DARAT 36

03123 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN DARAT 36

03124 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN  

DARAT 36

03125 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN  

DARAT 37

03126 PENANGKAPAN IKAN HIAS DI PERAIRAN DARAT 37

03129 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN DARAT 37

0313 JASA PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 37

03131 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 37

KBLI 2020

03132 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 38

03133 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 38

0314 JASA PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT 38

03141 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN  

DARAT 38

03142 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT 38

03143 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT 38

0315 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI  

DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 39

03151 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN IKAN BERSIRIP (PISCES) YANG  

DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 39

03152 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI  

DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 39

03153 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI  

DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 39

03154 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN COELENTERATA YANG  

DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 40

03155 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ECHINODERMATA YANG  

DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 40

03156 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI  

DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 40

03157 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN REPTILIA YANG DILINDUNGI  

DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 41

03158 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MAMALIA YANG DILINDUNGI  

DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 41

03159 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DAN BIOTA PERAIRAN  

LAINNYA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS  

CITES 41

032 PERIKANAN BUDIDAYA 41

0321 BUDIDAYA IKAN LAUT 42

03211 PEMBESARAN PISCES/ IKAN BERSIRIP LAUT 42

03212 PEMBENIHAN IKAN LAUT 42

03213 BUDIDAYA IKAN HIAS AIR LAUT 42

03214 BUDIDAYA KARANG (CORAL) 43

03215 PEMBESARAN MOLLUSCA LAUT 43

03216 PEMBESARAN CRUSTACEA LAUT 43

03217 PEMBESARAN TUMBUHAN AIR LAUT 43

KBLI 2020

03219 BUDIDAYA BIOTA AIR LAUT LAINNYA 43

0322 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 43

03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM 43

03222 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG 44

03223 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA 44

03224 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH 44

03225 BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR 44

03226 PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR 44

03227 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING TANCAP 44

03229 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA 44

0323 JASA BUDIDAYA IKAN LAUT 44

03231 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 45

03232 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 45

03233 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN LAUT 45

0324 JASA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 45

03241 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 45

03242 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 45

03243 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 46

0325 BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 46

03251 PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP AIR PAYAU 46

03252 PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU 46

03253 PEMBESARAN MOLLUSCA AIR PAYAU 46

03254 PEMBESARAN CRUSTACEA AIR PAYAU 46

03255 PEMBESARAN TUMBUHAN AIR PAYAU 46

03259 BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA 46

0326 JASA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 46

03261 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 47

03262 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 47

03263 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 47

0327 PENGEMBANGBIAKAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU  

TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 47

03271 PENGEMBANGBIAKAN IKAN BERSIRIP (PISCES) YANG  

DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 47

03272 PENGEMBANGBIAKAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU  

TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 47

03273 PENGEMBANGBIAKAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU  

TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 48

KBLI 2020

03274 PENGEMBANGBIAKAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI  

DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 48

03275 PENGEMBANGBIAKAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI  

DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 48

03276 PENGEMBANGBIAKAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU  

TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 48

03277 PENGEMBANGBIAKAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU  

TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 49

03278 PENGEMBANGBIAKAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU  

TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 49

03279 PENGEMBANGBIAKAN ALGAE DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA  

YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES 49

B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 53

05 PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT 53

051 PERTAMBANGAN BATU BARA 53

0510 PERTAMBANGAN BATU BARA 53

05100 PERTAMBANGAN BATU BARA 54

052 PERTAMBANGAN LIGNIT 54

0520 PERTAMBANGAN LIGNIT 54

05200 PERTAMBANGAN LIGNIT 54

06 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI 54

061 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 55

0610 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 55

06100 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 55

062 PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI  

55

0620 PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PENGUSAHAAN TENAGA PANAS  

BUMI 55

06201 PERTAMBANGAN GAS ALAM 56

06202 PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI 56

07 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM 56

071 PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI 56

0710 PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI 56

07101 PERTAMBANGAN PASIR BESI 57

07102 PERTAMBANGAN BIJIH BESI 57

072 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK  

TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA 57

KBLI 2020

0721 PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN TORIUM 57

07210 PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN TORIUM 57

0729 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM LAINNYA YANG TIDAK  

MENGANDUNG BESI, TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA 57

07291 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH 57

07292 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM 57

07293 PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT 58

07294 PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA 58

07295 PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL 58

07296 PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN 58

07299 PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK  

MENGANDUNG BIJIH BESI 58

073 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA 58

0730 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA 58

07301 PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK 58

07309 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA 58

08 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA 58

081 PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT 59

0810 PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT 59

08101 PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN 59

08102 PENGGALIAN BATU KAPUR/GAMPING 59

08103 PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU 59

08104 PENGGALIAN PASIR 59

08105 PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT 60

08106 PENGGALIAN GIPS 60

08107 PENGGALIAN TRAS 60

08108 PENGGALIAN BATU APUNG 60

08109 PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA 60

089 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL 60

0891 PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK 60

08911 PERTAMBANGAN BELERANG 61

08912 PERTAMBANGAN FOSFAT 61

08913 PERTAMBANGAN NITRAT 61

08914 PERTAMBANGAN YODIUM 61

08915 PERTAMBANGAN POTASH (KALIUM KARBONAT) 61

08919 PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK  

LAINNYA 61

KBLI 2020

0892 EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT) 61

08920 EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT) 62

0893 EKSTRAKSI GARAM 62

08930 EKSTRAKSI GARAM 62

0899 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL 62

08991 PERTAMBANGAN BATU MULIA 62

08992 PENGGALIAN FELDSPAR DAN KALSIT 62

08993 PERTAMBANGAN ASPAL ALAM 62

08994 PENGGALIAN ASBES 63

08995 PENGGALIAN KUARSA/PASIR KUARSA 63

08999 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL 63

09 AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN 63

091 AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM  

63

0910 AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS  

ALAM 63

09100 AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS  

ALAM 64

099 AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA 64

0990 AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  

LAINNYA 64

09900 AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN  

LAINNYA 65

C INDUSTRI PENGOLAHAN 69

10 INDUSTRI MAKANAN 69

101 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING 69

1011 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN  

UNGGAS 69

10110 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN  

UNGGAS 70

1012 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS 70

10120 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS  

70

1013 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN  

DAGING UNGGAS 70

10130 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING  

DAN DAGING UNGGAS 71

KBLI 2020

102 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR 71

1021 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN PRODUK  

IKAN 71

10211 INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN 72

10212 INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN 72

10213 INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN 72

10214 INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN 72

10215 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN 72

10216 INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI 72

10217 INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN 72

10219 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK  

IKAN 72

1022 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR  

DALAM KALENG 73

10221 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA  

AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG 73

10222 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM  

KALENG 73

1029 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA 73

10291 INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA 74

10292 INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA  

74

10293 INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA 74

10294 INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA 74

10295 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA 74

10296 INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA 74

10297 INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA 74

10298 INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT 74

10299 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK  

BIOTA AIR LAINNYA 74

103 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN  

SAYURAN 75

1031 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN  

SAYURAN DENGAN CARA DIASINKAN, DILUMATKAN, DIKERINGKAN DAN  

DIBEKUKAN 75

10311 INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 75

KBLI 2020

10312 INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 75

10313 INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 75

10314 INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 76

1032 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN  

SAYURAN DALAM KALENG 76

10320 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN  

SAYURAN DALAM KALENG 76

1033 INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN 76

10330 INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN 76

1039 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH

BUAHAN DAN SAYURAN 76

10391 INDUSTRI TEMPE KEDELAI 76

10392 INDUSTRI TAHU KEDELAI 77

10393 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN  

KACANG-KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE 77

10399 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH

BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN 77

104 INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI 77

1041 INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI (BUKAN  

KELAPA DAN KELAPA SAWIT) 77

10411 INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI 78

10412 INDUSTRI MARGARINE 78

10413 INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN  

78

10414 INDUSTRI MINYAK IKAN 78

10415 INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN  

MINYAK KELAPA SAWIT 78

1042 INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA,  

DAN PELET KELAPA 78

10421 INDUSTRI KOPRA 78

10422 INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA 79

10423 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA 79

10424 INDUSTRI PELET KELAPA 79

1043 INDUSTRI MINYAK MENTAH/MURNI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM  

OIL) DAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT 79

10431 INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)  

79

KBLI 2020

10432 INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM  

KERNEL OIL) 79

10433 INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA  

SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT 79

10434 INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN  

MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT 80

10435 INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA  

SAWIT 80

10436 INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA  

SAWIT 80

10437 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT 80

1049 INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI  

LAINNYA 80

10490 INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI  

LAINNYA 80

105 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM 81

1051 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM 81

10510 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM 81

1052 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL 81

10520 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL 81

1053 INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM DAN SEJENISNYA 81

10531 INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM 81

10532 INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN  

(BUKAN ES BATU DAN ES BALOK) 81

1059 INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA 82

10590 INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA 82

106 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI 82

1061 INDUSTRI PENGGILINGAN SERELIA DAN BIJI-BIJIAN LAINNYA  

(BUKAN BERAS DAN JAGUNG) 82

10611 INDUSTRI PENGGILINGAN GANDUM DAN SERELIA LAINNYA 83

10612 INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK  

LEGUMINOUS) 83

10613 INDUSTRI PENGGILINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN  

(TERMASUK RHIZOMA) 83

10614 INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG 83

10615 INDUSTRI MAKANAN SEREAL 83

KBLI 2020

10616 INDUSTRI TEPUNG TERIGU 83

1063 INDUSTRI PENGGILINGAN BERAS DAN JAGUNG DAN INDUSTRI  

TEPUNG BERAS DAN JAGUNG 83

10631 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS 84

10632 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG 84

10633 INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG 84

10634 INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG 84

10635 INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG 84

10636 INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS 84

1062 INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI (BUKAN BERAS DAN JAGUNG)  

84

10621 INDUSTRI PATI UBI KAYU 84

10622 INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA 84

10623 INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA 84

10629 INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA 84

107 INDUSTRI MAKANAN LAINNYA 85

1071 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE 85

10710 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE 85

1072 INDUSTRI GULA 85

10721 INDUSTRI GULA PASIR 86

10722 INDUSTRI GULA MERAH 86

10723 INDUSTRI SIROP 86

10729 INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP 86

1073 INDUSTRI KAKAO, COKELAT DAN KEMBANG GULA 86

10731 INDUSTRI KAKAO 86

10732 INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI  

COKLAT 86

10733 INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING 87

10734 INDUSTRI KEMBANG GULA 87

10739 INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA 87

1074 INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA 87

10740 INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA 87

1075 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN 87

10750 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN 88

1076 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, TEH DAN HERBAL (HERB INFUSION)  

88

10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI 88

KBLI 2020

10762 INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) 88

10763 INDUSTRI PENGOLAHAN TEH 88

1077 INDUSTRI BUMBU-BUMBUAN DAN PRODUK MASAK LAINNYA 88

10771 INDUSTRI KECAP 89

10772 INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN 89

10773 INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA 89

10774 INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM 89

10779 INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA 89

1079 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA 89

10791 INDUSTRI MAKANAN BAYI 90

10792 INDUSTRI KUE BASAH 90

10793 INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN  

LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU 90

10794 INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA 90

10795 INDUSTRI KRIMER NABATI 91

10796 INDUSTRI DODOL 91

10799 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA 91

108 INDUSTRI MAKANAN HEWAN 91

1080 INDUSTRI MAKANAN HEWAN 91

10801 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN 92

10802 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN 92

11 INDUSTRI MINUMAN 92

110 INDUSTRI MINUMAN 92

1101 INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI 92

11010 INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI 92

1102 INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR  

DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 93

11020 INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR  

DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 93

1103 INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT DAN  

INDUSTRI MALT 93

11031 INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT 94

11032 INDUSTRI MALT 94

1104 INDUSTRI MINUMAN RINGAN 94

11040 INDUSTRI MINUMAN RINGAN 94

1105 INDUSTRI AIR KEMASAN DAN AIR MINUM ISI ULANG 94

11051 INDUSTRI AIR KEMASAN 94

KBLI 2020

11052 INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG 94

1109 INDUSTRI MINUMAN LAINNYA 95

11090 INDUSTRI MINUMAN LAINNYA 95

12 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU 95

120 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU 95

1201 INDUSTRI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA 95

12011 INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN 95

12012 INDUSTRI ROKOK PUTIH 96

12013 INDUSTRI SIGARET KRETEK MESIN 96

12019 INDUSTRI ROKOK LAINNYA 96

1209 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA 96

12091 INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU 96

12099 INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK  

LAINNYA 96

13 INDUSTRI TEKSTIL 96

131 INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN DAN PENYEMPURNAAN TEKSTIL  

96

1311 INDUSTRI PERSIAPAN DAN PEMINTALAN SERAT TEKSTIL 97

13111 INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL 97

13112 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG 97

13113 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT 97

1312 INDUSTRI PERTENUNAN TEKSTIL 97

13121 INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI  

DAN KARUNG LAINNYA) 98

13122 INDUSTRI KAIN TENUN IKAT 98

13123 INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN 98

1313 INDUSTRI PENYEMPURNAAN TEKSTIL 98

13131 INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG 99

13132 INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN 99

13133 INDUSTRI PENCETAKAN KAIN 99

13134 INDUSTRI BATIK 99

139 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA 99

1391 INDUSTRI KAIN RAJUTAN DAN SULAMAN 99

13911 INDUSTRI KAIN RAJUTAN 99

13912 INDUSTRI KAIN SULAMAN 99

13913 INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN 99

1392 INDUSTRI PEMBUATAN BARANG TEKSTIL, BUKAN PAKAIAN JADI 99

KBLI 2020

13921 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH  

TANGGA 100

13922 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN 100

13923 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA 100

13924 INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN 100

13925 INDUSTRI KARUNG GONI 100

13926 INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI 100

13929 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA 100

1393 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI 101

13930 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI 101

1394 INDUSTRI TALI DAN BARANG DARI TALI 101

13941 INDUSTRI TALI 101

13942 INDUSTRI BARANG DARI TALI 101

1399 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL 102

13991 INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC) 103

13992 INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI  

103

13993 INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) 103

13994 INDUSTRI KAIN BAN 103

13995 INDUSTRI KAPUK 103

13996 INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING 103

13999 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL 103

14 INDUSTRI PAKAIAN JADI 103

141 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN  

JADI DARI KULIT BERBULU 103

1411 INDUSTRI PAKAIAN JADI (BUKAN PENJAHITAN DAN PEMBUATAN  

PAKAIAN) 104

14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL 104

14112 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT 104  

1412 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN 104

14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN 105

1413 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN YANG UTAMANYA TERBUAT  

DARI TEKSTIL 105

14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL 105  

14132 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT 105

142 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU 105

1420 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU 106

KBLI 2020

14200 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU  

106

143 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR 106

1430 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR 106

14301 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN 106

14302 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR 106  

14303 INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA 107

15 INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI 107

151 INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN  

107

1511 INDUSTRI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI, TERMASUK PENCELUPAN  

KULIT BERBULU 107

15111 INDUSTRI PENGAWETAN KULIT 107

15112 INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT 108

15113 INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU 108

15114 INDUSTRI KULIT KOMPOSISI 108

1512 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI, KOPER,  

TAS TANGAN DAN SEJENISNYA, PELANA DAN ALAT PENGEKANG (HARNESS)  

108

15121 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK  

KEPERLUAN PRIBADI 108

15122 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK  

KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI 109

15123 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK  

KEPERLUAN HEWAN 109

15129 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK  

KEPERLUAN LAINNYA 109

152 INDUSTRI ALAS KAKI 109

1520 INDUSTRI ALAS KAKI 109

15201 INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI 110

15202 INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA 110

15203 INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI  

110

15209 INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA 110

16 INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK  

FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA 110

161 INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU  

KBLI 2020

DAN SEJENISNYA 110

1610 INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN,  

BAMBU DAN SEJENISNYA 111

16101 INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU 111

16102 INDUSTRI PENGAWETAN KAYU 111

16103 INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA 111

16104 INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN 111

16105 INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA 111

162 INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN  

BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA 111

1621 INDUSTRI VENEER, KAYU LAPIS, KAYU LAMINASI DAN SEJENISNYA  

112

16211 INDUSTRI KAYU LAPIS 112

16212 INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE  

PLYWOOD 112

16213 INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA 112

16214 INDUSTRI VENEER 112

16215 INDUSTRI KAYU LAMINASI 112

1622 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU 112

16221 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU 113

16222 INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU 113

1623 INDUSTRI WADAH DARI KAYU 113

16230 INDUSTRI WADAH DARI KAYU 113

1629 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI  

GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN  

SEJENISNYA 114

16291 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU 114

16292 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN  

DAN BAMBU 114

16293 INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER 114

16294 INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU 115

16295 INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU 115

16299 INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL  

115

17 INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS 115

170 INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS 115

KBLI 2020

1701 INDUSTRI BUBUR KERTAS, KERTAS DAN PAPAN KERTAS 115

17011 INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) 116

17012 INDUSTRI KERTAS BUDAYA 116

17013 INDUSTRI KERTAS BERHARGA 116

17014 INDUSTRI KERTAS KHUSUS 116

17019 INDUSTRI KERTAS LAINNYA 117

1702 INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN  

WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS 117

17021 INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG 117

17022 INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON  

117

1709 INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA  

117

17091 INDUSTRI KERTAS TISSUE 118

17099 INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA  

YTDL 118

18 INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN 119

181 INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI 119

1811 INDUSTRI PENCETAKAN 119

18111 INDUSTRI PENCETAKAN UMUM 120

18112 INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS 120

18113 INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING 120

1812 KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN 120

18120 KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN 121

182 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN 121

1820 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN 121

18201 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK 122

18202 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO 122

19 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI  

122

191 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA 122

1910 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA 122

19100 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA 122

192 INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI 123

1921 INDUSTRI BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS HASIL  

PENGILANGAN MINYAK BUMI 123

19211 INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN  

KBLI 2020

MINYAK BUMI 123

19212 INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS 123

19213 INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS 123

19214 INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK PELUMAS BEKAS MENJADI  

BAHAN BAKAR 123

1929 INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI LAINNYA 124

19291 INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI 124

19292 INDUSTRI BRIKET BATU BARA 124

20 INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA 124

201 INDUSTRI BAHAN KIMIA 124

2011 INDUSTRI KIMIA DASAR 124  

20111 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI 125

20112 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI 126

20113 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN 126

20114 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA 126

20115 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI  

HASIL PERTANIAN 126

20116 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT  

WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN 126

20117 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI  

MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA 126

20118 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN  

KIMIA KHUSUS 127

20119 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA 127

2012 INDUSTRI PUPUK DAN BAHAN SENYAWA NITROGEN 127

20121 INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER  

127

20122 INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER 127

20123 INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER 127

20124 INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER 128

20125 INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER 128

20126 INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO 128

20127 INDUSTRI PUPUK PELENGKAP 128

20128 INDUSTRI MEDIA TANAM 128

20129 INDUSTRI PUPUK LAINNYA 128

2013 INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR  

128

KBLI 2020

20131 INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU  

PLASTIK 129

20132 INDUSTRI KARET BUATAN 129

202 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA 129

2021 INDUSTRI PESTISIDA DAN PRODUK AGROKIMIA LAINNYA 129

20211 INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)  

129

20212 INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI) 129

20213 INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH 130

20214 INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH) 130

2022 INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK, PERNIS DAN BAHAN PELAPISAN  

SEJENISNYA DAN LAK 130

20221 INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK 130

20222 INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK) 130

20223 INDUSTRI LAK 130

2023 INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN, BAHAN PEMBERSIH DAN  

PENGILAP, PARFUM DAN KOSMETIK 130

20231 INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH  

TANGGA 131

20232 INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, TERMASUK PASTA GIGI  

131

20233 INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN 132

20234 INDUSTRI PEREKAT GIGI 132

2029 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL 132

20291 INDUSTRI PEREKAT/LEM 132  

20292 INDUSTRI BAHAN PELEDAK 133

20293 INDUSTRI TINTA 133

20294 INDUSTRI MINYAK ATSIRI 133

20295 INDUSTRI KOREK API 133

20296 INDUSTRI MINYAK ATSIRI RANTAI TENGAH 133

20299 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL 133

203 INDUSTRI SERAT BUATAN 133

2030 INDUSTRI SERAT BUATAN 134

20301 INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN 134

20302 INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN 134

21 INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL 134

210 INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL 134

KBLI 2020

2101 INDUSTRI FARMASI DAN PRODUK OBAT KIMIA 134

21011 INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA 135

21012 INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA 135

21013 INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN 135

21014 INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN 135

21015 INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101 136

2102 INDUSTRI OBAT TRADISIONAL 136

21021 INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA  

136

21022 INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA 136

21023 INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN 136

21024 INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN 136

22 INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK 137

221 INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET 137

2211 INDUSTRI BAN DAN VULKANISIR BAN 137

22111 INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM 137

22112 INDUSTRI VULKANISIR BAN 137

2212 INDUSTRI PENGASAPAN, REMILLING DAN KARET REMAH 137

22121 INDUSTRI PENGASAPAN KARET 137

22122 INDUSTRI REMILLING KARET 138

22123 INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) 138

2219 INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA 138

22191 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH  

TANGGA 139

22192 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI  

139

22193 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN  

INFRASTRUKTUR 139

22194 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN 139

22199 INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL 139

222 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK 139

2221 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN 140

22210 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN 140

2222 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN 140

22220 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN 140

2223 INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA 140

22230 INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA 140

KBLI 2020

2229 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK LAINNYA 140

22291 INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN 141

22292 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA  

(TIDAK TERMASUK FURNITUR) 141

22293 INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI  

PLASTIK 141

22299 INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL 141

23 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM 142

231 INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA 142

2311 INDUSTRI KACA 142

23111 INDUSTRI KACA LEMBARAN 142

23112 INDUSTRI KACA PENGAMAN 142

23119 INDUSTRI KACA LAINNYA 142

2312 INDUSTRI BARANG DARI KACA 143

23121 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA  

DARI KACA 143

23122 INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS, FARMASI  

DAN KESEHATAN DARI KACA 143

23123 INDUSTRI KEMASAN DARI KACA 143

23124 INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA 144

23129 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA 144

239 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA 144

2391 INDUSTRI BARANG REFRAKTORI (TAHAN API) 144

23911 INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG  

TAHAN API 144

23919 INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK  

LAINNYA 144

2392 INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK 145

23921 INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK 145

23922 INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK 145

23923 INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN 145

23929 INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK  

BUKAN BATU BATA DAN GENTENG 145

2393 INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN BUKAN  

BAHAN BANGUNAN 145

23931 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN 146

23932 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH  

KBLI 2020

LIAT/KERAMIK 146

23933 INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK  

DARI PORSELEN 146

23939 INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN  

LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN 146

2394 INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS 146

23941 INDUSTRI SEMEN 147

23942 INDUSTRI KAPUR 147

23943 INDUSTRI GIPS 147

2395 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES 147

23951 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN 148

23952 INDUSTRI BARANG DARI KAPUR 148

23953 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK  

KONSTRUKSI 148

23954 INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI 148

23955 INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN  

BANGUNAN 148

23956 INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI  

148

23957 INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI 148

23959 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES  

LAINNYA 148

2396 INDUSTRI BARANG DARI BATU 148

23961 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK  

KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN 149

23962 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK  

KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN 149

23963 INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH  

TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN 149

23969 INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA  

149

2399 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL 149

23990 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL 150

24 INDUSTRI LOGAM DASAR 150

241 INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA 150

2410 INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA 150

24101 INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)  

KBLI 2020

151

24102 INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) 152  

24103 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI 152

242 INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI  

LAINNYA 152

2420 INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI  

LAINNYA 152

24201 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA 154

24202 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI 154

24203 INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI 154

24204 INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI 154

24205 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN  

BESI DAN BAJA 154

24206 INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM 154

243 INDUSTRI PENGECORAN LOGAM 154

2431 INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA 154

24310 INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA 155

2432 INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA 155

24320 INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA 155

25 INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA 155

251 INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI,  

TANDON AIR DAN GENERATOR UAP 156

2511 INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN 156

25111 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP  

PASANG UNTUK BANGUNAN 156

25112 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG  

UNTUK BANGUNAN 156

25113 INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK  

BANGUNAN 156

25119 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK  

KONSTRUKSI LAINNYA 157  

2512 INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM 157

25120 INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM 157

2513 INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS 157

25130 INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS 157

252 INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI 158

2520 INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI 158

KBLI 2020

25200 INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI 158  

259 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG  

LOGAM 158

2591 INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN  

PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK 159

25910 INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN  

PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK 159

2592 JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM  

DAN BARANG DARI LOGAM 159

25920 JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM  

DAN BARANG DARI LOGAM 159

2593 INDUSTRI ALAT POTONG, PERKAKAS TANGAN DAN PERALATAN  

UMUM 160

25931 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK  

PERTANIAN 160

25932 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN  

PERTUKANGAN 161

25933 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG  

DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA 161

25934 INDUSTRI PERALATAN UMUM 161

2594 INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI  

LOGAM 161

25940 INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI  

LOGAM 161

2595 INDUSTRI BARANG DARI KAWAT DAN PAKU, MUR DAN BAUT,  

BUKAN KABEL LOGAM 161

25951 INDUSTRI BARANG DARI KAWAT 162

25952 INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT 162

2599 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL 162

25991 INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA 163

25992 INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI  

LOGAM 163

25993 INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN  

PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA 163

25994 INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL 163

25995 INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM 163

KBLI 2020

25999 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL 163

26 INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK 164

261 INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK 164

2611 INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK 164

26110 INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK 164

2612 INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK  

LAINNYA 164

26120 INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK  

LAINNYA 165

262 INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 165

2621 INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER 166

26210 INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER 166

2622 INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER 166

26220 INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER 167

263 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI 167

2631 INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI 167

26310 INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI 167

2632 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS) 168

26320 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)  

168

2639 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA 168

26391 INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD) 168

26399 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA 168

264 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK 169

2641 INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI 169

26410 INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI 169

2642 INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA  

AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI 169

26420 INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA  

AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI 169

2649 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA  

170

26490 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA  

170

265 INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL  

DAN ALAT UKUR WAKTU 170

KBLI 2020

2651 INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN  

KONTROL 170

26511 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL 172

26512 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK 172

26513 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK 172  

26514 INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI 172

2652 INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU 172

26520 INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU 173

266 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN  

ELEKTROTERAPI 173

2660 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN  

ELEKTROTERAPI 173

26601 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN  

SEJENISNYA 174

26602 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI  

174

267 INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN  

KACA MATA 174

2671 INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI 174

26710 INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI 174

2679 INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK  

LAINNYA 174

26791 INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN  

PERLENGKAPANNYA 175

26792 INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA  

MATA 175

268 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK 176

2680 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK 176

26800 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK 176

27 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK 176

271 INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN  

PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK 176

2711 INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR  

177

27111 INDUSTRI MOTOR LISTRIK 177

27112 INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK 177

KBLI 2020

27113 INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR),  

PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE  

STABILIZER) 177

2712 INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN  

LISTRIK 177

27120 INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN  

LISTRIK 178

272 INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK 178

2720 INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK 178

27201 INDUSTRI BATU BATERAI 178

27202 INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK 179

27203 INDUSTRI BATERAI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK 179

273 INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA 179

2731 INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK 179

27310 INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK 179

2732 INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA 179

27320 INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA 179

2733 INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL 180

27330 INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL 180

274 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN  

PENERANGAN BUKAN LISTRIK) 180

2740 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK  

PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK) 181

27401 INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT  

DAN LAMPU ULTRA VIOLET 181

27402 INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)  

182

27403 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT  

TRANSPORTASI 182

27404 INDUSTRI LAMPU LED 182

27409 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA 182

275 INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA 182

2751 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA 182

27510 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA 183

2752 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA 183

27520 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA 183

2753 INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK  

KBLI 2020

RUMAH TANGGA 183

27530 INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK  

RUMAH TANGGA 183

279 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 184

2790 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 184

27900 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 185

28 INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL 185

281 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM 186

2811 INDUSTRI MESIN DAN TURBIN, BUKAN MESIN PESAWAT TERBANG  

DAN KENDARAAN BERMOTOR 186

28111 INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR 187

28112 INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM 187

28113 INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN  

187

2812 INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS 187

28120 INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS 188

2813 INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP  

188

28130 INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN  

KLEP/KATUP 188

2814 INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN  

188

28140 INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK  

MESIN 189

2815 INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR 189

28151 INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS  

YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK 190

28152 INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS  

YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK 190

2816 INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH 190

28160 INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH 191

2817 INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR (BUKAN KOMPUTER  

DAN PERALATAN PERLENGKAPANNYA) 191

28171 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL 192

28172 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK 192

28173 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK 192

28174 INDUSTRI MESIN FOTOCOPI 192

KBLI 2020

28179 INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA 192

2818 INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA 192

28180 INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA 193

2819 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA 193

28191 INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN  

PENGALENGAN 194

28192 INDUSTRI MESIN TIMBANGAN 194

28193 INDUSTRI MESIN PENDINGIN 194

28199 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL 194

282 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS 195

2821 INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN 195

28210 INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN 196

2822 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN  

LOGAM, KAYU DAN BAHAN LAINNYA 196

28221 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN  

LOGAM 197

28222 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN  

KAYU 197

28223 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN  

BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU 197

28224 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN  

YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK 197

2823 INDUSTRI MESIN METALURGI 197

28230 INDUSTRI MESIN METALURGI 198

2824 INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI  

198

28240 INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN  

KONSTRUKSI 198

2825 INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN  

TEMBAKAU 199

28250 INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN  

TEMBAKAU 199

2826 INDUSTRI MESIN TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN PRODUK KULIT 200

28261 INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT 201

28262 INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN  

PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA 201

28263 INDUSTRI MESIN TEKSTIL 201

KBLI 2020

28264 INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN  

SEJENISNYA 201

28265 INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT  

201

2829 INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA 201  

28291 INDUSTRI MESIN PERCETAKAN 202

28292 INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS 203

28299 INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA 203  

29 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER 203

291 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 203

2910 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 203

29101 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH  

204

29102 INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN 204

292 INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH  DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER 205

2920 INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU  

LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER 205

29200 INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT  

ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER 205

293 INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR  

RODA EMPAT ATAU LEBIH 205

2930 INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR  

RODA EMPAT ATAU LEBIH 205

29300 INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN  

BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 206

30 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA 206

301 INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU 206

3011 INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL, PERAHU DAN STRUKTUR BANGUNAN  

TERAPUNG 206

30111 INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU 207

30112 INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN  

TERAPUNG 207

30113 INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL 208

3012 INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN  

WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA 208

30120 INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU UNTUK TUJUAN  

KBLI 2020

WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA 208

302 INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 208

3020 INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 208

30200 INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 209

303 INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA 209

3030 INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA 209

30300 INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA 210

304 INDUSTRI KENDARAAN PERANG 210

3040 INDUSTRI KENDARAAN PERANG 211

30400 INDUSTRI KENDARAAN PERANG 211

309 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL 211

3091 INDUSTRI SEPEDA MOTOR 211

30911 INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA 211

30912 INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR  

RODA DUA DAN TIGA 211

3092 INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA 212

30921 INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK 212

30922 INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK  

BECAK 212

3099 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL 212

30990 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL 212

31 INDUSTRI FURNITUR 213

310 INDUSTRI FURNITUR 213

3100 INDUSTRI FURNITUR 213

31001 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU 214

31002 INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU 214

31003 INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK 214

31004 INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM 214

31009 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA 214

32 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA 214

321 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DAN BARANG BERHARGA 215

3211 INDUSTRI PERHIASAN DAN BARANG SEJENIS 215

32111 INDUSTRI PERMATA 215

32112 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK  

KEPERLUAN PRIBADI 216

32113 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN  

UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 216

KBLI 2020

32114 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN  

TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM 216

32115 INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA 216

32119 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA 216

3212 INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS 216

32120 INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS 217

322 INDUSTRI ALAT MUSIK 217  

3220 INDUSTRI ALAT MUSIK 217  

32201 INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL 217

32202 INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL 218

323 INDUSTRI ALAT OLAHRAGA 218

3230 INDUSTRI ALAT OLAHRAGA 218

32300 INDUSTRI ALAT OLAHRAGA 219

324 INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK 219

3240 INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK 219

32401 INDUSTRI ALAT PERMAINAN 220

32402 INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK 220

325 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA  

PERLENGKAPANNYA 220

3250 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI  

SERTA PERLENGKAPANNYA 220

32501 INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN  

KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI 221

32502 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI,  

PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC 221  

32503 INDUSTRI KACA MATA 222

32509 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI  

SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA 222

329 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL 222

3290 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL 222

32901 INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK  

PERLENGKAPANNYA 223

32902 INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR 223

32903 INDUSTRI KERAJINAN YTDL 223

32904 INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN 224

32905 INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA 224

32906 INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP 224

KBLI 2020

32907 INDUSTRI FABRIKASI ELEMEN BAKAR URANIUM 224

32909 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL 224

33 REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN 224

331 REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI, MESIN DAN PERALATAN 225

3311 REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI 225

33111 REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN,  

TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP 226

33112 REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI 226

33119 REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA 226  

3312 REPARASI MESIN 226

33121 REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM 227

33122 REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS 227

3313 REPARASI PERALATAN ELEKTRONIK DAN OPTIK 228

33131 REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN  

PENGONTROL 228

33132 REPARASI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN  

ELEKTROTERAPI 229

33133 REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK 229  

3314 REPARASI PERALATAN LISTRIK 229

33141 REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR  

229

33142 REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK 230

33149 REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 230

3315 REPARASI ALAT ANGKUTAN, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR 230

33151 REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG 230

33152 REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 230

33153 REPARASI PESAWAT TERBANG 231

33159 REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN  

BERMOTOR 231

3319 REPARASI PERALATAN LAINNYA 231

33190 REPARASI PERALATAN LAINNYA 231

332 INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 231

3320 INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 231

33200 INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 232

D PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN 235

35 PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN 235

351 KETENAGALISTRIKAN 235

KBLI 2020

3511 PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 235

35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 236

35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK 236

35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 236

35114 PENJUALAN TENAGA LISTRIK 237

35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA  

LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 237

35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK  

DALAM SATU KESATUAN USAHA 237

35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK  

DALAM SATU KESATUAN USAHA 237

35118 DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU  

KESATUAN USAHA 237

3512 PENUNJANG TENAGA LISTRIK 237

35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 238

35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK  

238

35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA 238

352 PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN 238

3520 PENGADAAN DAN DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN 238

35201 PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN 239

35202 DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN 239

35203 PENGADAAN GAS BIO 239

353 PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES 239

3530 PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES  

240

35301 PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN 240  

35302 PRODUKSI ES 240

E TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN  

MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI 243

36 TREATMENT AIR 243

360 TREATMENT AIR 243

3600 TREATMENT AIR 243

36001 PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM  

244

36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU 244

36003 AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR 244

KBLI 2020

37 TREATMENT AIR LIMBAH 244

370 TREATMENT AIR LIMBAH 244  

3701 PENGUMPULAN AIR LIMBAH 244

37011 PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA 245

37012 PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA 245

3702 TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 245

37021 TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA  

245

37022 TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA 245

38 PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH  

SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN MATERIAL 246

381 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH 246

3811 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA 246

38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA 246

3812 PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA 247

38120 PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA 247

382 TREATMENT DAN PEMBUANGAN SAMPAH 247

3821 TREATMENT DAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA 248

38211 TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK  

BERBAHAYA 248

38212 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK 248

3822 TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA 248

38220 TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA 249

383 PEMULIHAN MATERIAL 249  

3830 PEMULIHAN MATERIAL 249  

38301 PEMULIHAN MATERIAL BARANG LOGAM 251

38302 PEMULIHAN MATERIAL BARANG BUKAN LOGAM 251

39 AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA  251

390 AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH  

LAINNYA 252

3900 AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH  

LAINNYA 252

39000 AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN  

SAMPAH LAINNYA 252

F KONSTRUKSI 255

41 KONSTRUKSI GEDUNG 255

KBLI 2020

410 KONSTRUKSI GEDUNG 256

4101 KONSTRUKSI GEDUNG 256

41011 KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN 257

41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN 257

41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 257

41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 257

41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 257

41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 257

41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 257

41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA 258

41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 258

4102 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN  

GEDUNG 258

41020 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN  

GEDUNG 258

42 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL 258

421 KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL 258

4210 KONSTRUKSI JALAN DAN JALAN REL 259

42101 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN 259

42102 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY  

OVER, DAN UNDERPASS 259  

42103 KONSTRUKSI JALAN REL 259  

42104 KONSTRUKSI TEROWONGAN 260

422 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 260

4220 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 260

42201 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE 260  

42202 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH 261

42203 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA  

SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS 261

42204 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL 261

42205 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK  

PRASARANA TRANSPORTASI 261

42206 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 261

42207 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH 261

42209 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH  

LAINNYA 262

429 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 262

KBLI 2020

4291 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 262

42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 262

42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 262

42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 263

42914 PENGERUKAN 263

42915 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI 263

42916 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN 263

42917 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI 263

42918 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA 263

42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 263

4292 KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA 264  

42921 KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR  

264

42922 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI 264

42923 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN  

PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA 264

42924 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN  

PELUNCURAN SATELIT 264

42929 KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 264

4293 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL  

264

42930 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL  

264

43 KONSTRUKSI KHUSUS 265

431 PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN 265

4311 PEMBONGKARAN 265

43110 PEMBONGKARAN 265

4312 PENYIAPAN LAHAN 265

43120 PENYIAPAN LAHAN 266

432 INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI  

KONSTRUKSI LAINNYA 266  

4321 INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN 267

43211 INSTALASI LISTRIK 267

43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 267

43213 INSTALASI ELEKTRONIKA 267

43214 JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN  

UDARA 268

KBLI 2020

43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 268

43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 268

4322 INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING), PEMANAS DAN PENDINGIN  

268

43221 INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) 268

43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 269

43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 269

43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA 269

4329 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA 269

43291 INSTALASI MEKANIKAL 269

43292 INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 270

43293 INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGION 270  

43294 INSTALASI NUKLIR 270

43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 270

433 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN 270

4330 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN 270

43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 271

43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN  

PLAFON 271

43303 PENGECATAN 271

43304 DEKORASI INTERIOR 271

43305 DEKORASI EKSTERIOR 272  

43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 272

439 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA 272

4390 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA 272

43901 PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG 273

43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 273

43903 PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING 273

43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 273

43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 273

43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 274

G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN  SEPEDA MOTOR 277

45 PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR  278

451 PERDAGANGAN MOBIL 278

4510 PERDAGANGAN MOBIL 278

KBLI 2020

45101 PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU 278

45102 PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS 278

45103 PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU 279

45104 PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS 279

452 REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL 279

4520 REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL 279

45201 REPARASI MOBIL 279

45202 PENCUCIAN DAN SALON MOBIL 279

453 PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL 280

4530 PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL 280

45301 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL  

280

45302 PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL  

280

454 PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN  

PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA 280  

4540 PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN  

PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA 280  

45401 PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU 281

45402 PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS 281

45403 PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU 281

45404 PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS 281

45405 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN  

AKSESORINYA 281

45406 PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN  

AKSESORINYA 281

45407 REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR 281

46 PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 281

461 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK  

281

4610 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU  

KONTRAK 281

46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU  

KONTRAK 282

462 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP 282

4620 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP 283

KBLI 2020

46201 PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA 283

46202 PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK 283

46203 PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS 283

46204 PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN 283

46205 PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP 283

46206 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN 283

46207 PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 284

46208 PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT 284

46209 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP  

LAINNYA 284

463 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU 284

4631 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL  

PERTANIAN 284

46311 PERDAGANGAN BESAR BERAS 284

46312 PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN 284

46313 PERDAGANGAN BESAR SAYURAN 285

46314 PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO 285

46315 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI 285

46319 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL  

PERTANIAN LAINNYA 285

4632 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL  

PETERNAKAN DAN PERIKANAN 285

46321 PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN  

285

46322 PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM  

OLAHAN 285

46323 PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA  

285

46324 PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN 285

46325 PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR 285

46326 PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU 285  

46327 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI 286

46329 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL  

PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA 286

4633 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA DAN  

TEMBAKAU 286

KBLI 2020

46331 PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA 286

46332 PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI 286

46333 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL 286

46334 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU  

286

46335 PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU 286

46339 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA 286

464 PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA 287

4641 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI 287

46411 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL 287

46412 PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN 288

46413 PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI 288

46414 PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL 288

46419 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI  

LAINNYA 288

4642 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN HASIL PENCETAKAN DAN  

PENERBITAN 288

46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR 288  

46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN  

DALAM BERBAGAI BENTUK 288

4643 PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK 288

46430 PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK  

289

4644 PERDAGANGAN BESAR FARMASI, OBAT, DAN KOSMETIK 289

46441 PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA 289

46442 PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA 289

46443 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA 289

46444 PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN 289

46445 PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN 289

46446 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN 289  

46447 PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN  

HEWAN 289

46448 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK  

MANUSIA DAN HEWAN 289  

4649 PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA  

LAINNYA 289

KBLI 2020

46491 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH  

TANGGA 290

46492 PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA 290

46493 PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK 290

46494 PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM 290  

46495 PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK

ANAK 290

46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN  

RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL 291

465 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA  

291

4651 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER, PERLENGKAPAN KOMPUTER  

DAN PIRANTI LUNAK 291

46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN  

KOMPUTER 291

46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK 291

4652 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK DAN  

PERALATAN TELEKOMUNIKASI DAN BAGIAN-BAGIANNYA 291

46521 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK 292

46522 PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN  

VIDEO, CD DAN DVD KOSONG 292

46523 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI 292

4653 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN  

PERTANIAN 292

46530 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN  

PERTANIAN 292

4659 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN  

LAINNYA 292

46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI  

PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 293

46592 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU  

CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 293

46593 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN  

MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN  

PERLENGKAPANNYA 293

46594 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU  

KBLI 2020

CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 293

46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN  

LAINNYA 294

466 PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA 294

4661 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN  

PRODUK YBDI 294

46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS  

DAN PRODUK YBDI 294

4662 PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM 294

46620 PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM 295

4663 PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN  

295

46631 PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN  

KONSTRUKSI 295

46632 PERDAGANGAN BESAR KACA 295

46633 PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN  

SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA 295

46634 PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU 296

46635 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN  

296

46636 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU 296

46637 PERDAGANGAN BESAR CAT 296

46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN  

296

46639 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA 296

4664 PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL  

RADIOAKTIF, ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION 296

46641 PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM 296

46642 PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF 297

46643 PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT  

RADIASI PENGION 297

4665 PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA 297

46651 PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA 297

46652 PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA 297

46653 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA (B2) 297

46654 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)  

297

2020

4669 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA  

DAN POTONGAN YTDL 297

46691 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI  

DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA 298

46692 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI  

DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN 298

46693 PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK  

DASAR 298

46694 PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON 298

46695 PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON 298

46696 PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK  

KBLI 

TERPAKAI (SCRAP) 298

46699 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL 299

469 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 299

4690 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 299

46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 299

47 PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR 299

471 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO 299

4711 PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN  

ATAU TEMBAKAU DI TOKO 300

47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG  

UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI  

MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET 300

47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG  

UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI  

MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL) 300

4719 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG  

DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO 300

47191 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG  

UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA  

(DEPARTMENT STORE) 301

47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG  

UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG

BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 301

472 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU  

KBLI 2020

DI TOKO 301

4721 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN DARI HASIL  

PERTANIAN DI TOKO 301

47211 PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA 301

47212 PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN 301

47213 PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN 301

47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN 302

47215 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN 302

47216 PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN  

302

47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 302

4722 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MINUMAN DI TOKO 302

47221 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL 302

47222 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL 302

4723 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO  

302

47230 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI  

TOKO 302

4724 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN HASIL INDUSTRI DI  

TOKO 303

47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS 303

47242 PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH  

DAN SEJENISNYA 303

47243 PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH  

303

47244 PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 303

47245 PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN 303

47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA 303

473 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN  

BERMOTOR 304

4730 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN  

BERMOTOR 304

47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR  

GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA  

PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA 304

47302 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR  

KBLI 2020

GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA  

PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA 304

47303 PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO 304

474 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN  

KOMUNIKASI DI TOKO 304

4741 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMPUTER DAN  

PERLENGKAPANNYA; PIRANTI LUNAK DAN PERLENGKAPAN TELEKOMUNIKASI  

DI TOKO 305

47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA  

305

47412 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN  

SEJENISNYA 305

47413 PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 305

47414 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI 305

47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR 305

4742 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO  

DI TOKO 305

47420 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO  

DI TOKO 305

475 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA  

LAINNYA DI TOKO 306

4751 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS TEKSTIL DI TOKO 306

47511 PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL 306

47512 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI  

TEKSTIL 306

47513 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT 306

4752 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN,  

CAT DAN KACA DI TOKO 306  

47521 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN  

KONSTRUKSI 307

47522 PERDAGANGAN ECERAN KACA 307

47523 PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN  

SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA 307

47524 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU 307

47525 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN  

307

47526 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU 307

KBLI 2020

47527 PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK 307

47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL  

BANGUNAN 308

47529 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI  

LAINNYA 308

4753 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN  

PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO 308

47530 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN  

PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO 308

4759 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS FURNITUR, PERALATAN LISTRIK  

RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN PERALATAN RUMAH  

TANGGA LAINNYA DI TOKO 308

47591 PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR 309

47592 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA  

DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA 309

47593 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN  

PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK 309

47594 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN  

PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT 309

47595 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN  

PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 309

47596 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN  

PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU,  

BAMBU ATAU ROTAN 309

47597 PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK 309

47599 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN  

RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL 310

476 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI  

TOKO KHUSUS 310

4761 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT TULIS DAN HASIL  

PENCETAKAN DAN PENERBITAN DI TOKO 310

47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 310

47612 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN  

310

4762 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI  

TOKO 310

KBLI 2020

47620 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO  

DI TOKO 311

4763 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO  

311

47630 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI  

TOKO 311

4764 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN  

ANAK-ANAK DI TOKO 311

47640 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN  

ANAK-ANAK DI TOKO 311

4765 PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG  

DARI KERTAS/KARTON 311

47650 PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG  

DARI KERTAS/KARTON 312

477 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO 312

4771 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PAKAIAN, ALAS KAKI DAN  

BARANG DARI KULIT DI TOKO 312

47711 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN 312

47712 PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI  

LAINNYA 313

47713 PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN 313

47714 PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN  

SEJENISNYA 313

4772 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI,  

ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOKO 313

47721 PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK  

MANUSIA DI APOTIK 313

47722 PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK  

MANUSIA BUKAN DI APOTIK 313

47723 PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA  

314

47724 PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA 314

47725 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI  

DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA 314

47726 PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK  

HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK 314

KBLI 2020

47727 PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN 314

47728 PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN 314

47729 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI,  

ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA 315

4773 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA DI TOKO  

315

47731 PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN  

PERLENGKAPANNYA 315

47732 PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA  

315

47733 PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA 315

47734 PERDAGANGAN ECERAN JAM 315

47735 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN 316

47736 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA  

KENDARAAN BERMOTOR 316

47737 PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK 316

47739 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL  

316

4774 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BEKAS DI TOKO 316

47741 PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH  

TANGGA 316

47742 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP  

PAKAIAN BEKAS 317

47743 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI  

BEKAS 317

47744 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK  

BEKAS 317

47745 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI  

BEKAS 317

47746 PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK 317

47749 PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA 317

4775 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS HEWAN PIARAAN DAN HEWAN  

TERNAK 317

47751 PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS) 317

47752 PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK 317

47753 PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS 317

47754 PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN  

KBLI 2020

HEWAN PIARAAN 318

4776 PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG, TANAMAN, PUPUK DAN  

YBDI DI TOKO 318

47761 PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST 318  

47762 PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN 318

47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 318

47764 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN  

HIAS 318

4777 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, AROMATIK/PENYEGAR  

(MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK  

KENDARAAN BERMOTOR DI TOKO 318

47771 PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH 318

47772 PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI 318

47773 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA 318

47774 PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)  

319

47779 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN  

AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN  

BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNNYA 319

4778 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN DI  

TOKO 319

47781 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU,  

BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA 319

47782 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT,  

TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG  

DIAWETKAN 319

47783 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM 319

47784 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK 320

47785 PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN 320

47789 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN  

LAINNYA 320

4779 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA YTDL 320

47791 PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN  

PERLENGKAPANNYA 320

47792 PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA  

320

KBLI 2020

47793 PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN  

PERLENGKAPANNYA 320

47794 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK  

BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA 321

47795 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN  

PERLENGKAPANNYA 321

47796 PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN 321

47797 PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN 321

478 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR 321

4781 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI  

HASIL PERTANIAN 321

47811 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI  

PADI DAN PALAWIJA 321

47812 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI  

BUAH-BUAHAN 322

47813 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI  

SAYUR-SAYURAN 322

47814 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI  

HASIL PETERNAKAN 322

47815 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI  

HASIL PERIKANAN 322

47816 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI  

HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 322

47819 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI  

TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 322  

4782 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAKANAN,  

MINUMAN DAN PRODUK TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN 323

47821 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS 323

47822 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE  

KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA 323

47823 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA  

PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA 323

47824 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU,  

TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 323

47825 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING  

OLAHAN DAN IKAN OLAHAN 323

KBLI 2020

47826 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN  

324

47827 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN  

TEMBAKAU 324

47828 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN  

TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN 324

47829 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI  

MAKANAN DAN MINUMAN YTDL 324

4783 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL,  

PAKAIAN DAN ALAS KAKI 324

47831 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL  

324

47832 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN  

325

47833 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU,  

SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA 325

47834 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP  

PAKAIAN DAN BENANG 325  

4784 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA,  

FARMASI, KOSMETIK DAN YBDI 325

47841 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN  

KIMIA 326

47842 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI  

326

47843 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT  

TRADISIONAL 326

47844 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK  

326

47845 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN  

PEMBERANTAS HAMA 326

47846 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR  

AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) 327

47849 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN  

KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL  

327

4785 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

KBLI 2020

PRIBADI 327

47851 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA  

327

47852 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

PERHIASAN 327

47853 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM 328

47854 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS,  

DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA 328

47855 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR  

PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR 328

47859 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA 328

4786 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR  

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 328

47861 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

ELEKTRONIK 329

47862 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN  

PERLENGKAPAN LISTRIK 329  

47863 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN 329

47864 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT  

329

47865 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 329

47866 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU,  

TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 330

47867 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT  

KEBERSIHAN 330

47869 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR  

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA 330

4787 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS,  

BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA,  

ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER 330

47871 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS,  

KBLI 2020

KARTON DAN BARANG DARI KERTAS 331

47872 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS  

MENULIS DAN GAMBAR 331

47873 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL  

PENCETAKAN DAN PENERBITAN 331

47874 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT  

OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK 331

47875 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT  

FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 332

47876 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN  

KANTOR 332

47877 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN  

TELEKOMUNIKASI 332

47879 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN  

KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT  

GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA 332

4788 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN 332  

47881 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

KERAJINAN 332

47882 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN  

ANAK-ANAK 333

47883 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN  

333

4789 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

LAINNYA DAN BARANG BEKAS 333

47891 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN  

HIDUP 333

47892 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN  

BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA 333

47893 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

ANTIK 334

47894 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 334

47895 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN,  

ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN  

KBLI 2020

PRIBADI BEKAS 334

47896 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS 334

47897 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

BEKAS CAMPURAN 334

47899 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG  

LAINNYA 334

479 PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR  

335

4791 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI PEMESANAN POS ATAU INTERNET  

335

47911 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI  

MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT  

LABORATORIUM 335

47912 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI  

TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI 335

47913 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG  

PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR 335

47914 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG  

CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913 336

47919 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI  

MACAM BARANG LAINNYA 336

4792 PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU  

KONTRAK 336

47920 PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU  

KONTRAK 336

4799 PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN  

LOS PASAR LAINNYA 336

47991 PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI  

HASIL PERTANIAN 336

47992 PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN,  

MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN 337

47993 PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN KIMIA, FARMASI,  

KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM 337

47994 PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI  

DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI 337

KBLI 2020

47995 PERDAGANGAN ECERAN KELILING PERLENGKAPAN RUMAH  

TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR 337

47996 PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN BAKAR DAN MINYAK  

PELUMAS 337

47997 PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI  

KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK,  

ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER 337

47998 PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG KERAJINAN, MAINAN  

ANAK-ANAK DAN LUKISAN 337

47999 PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN  

LOS PASAR LAINNYA YTDL 338

H PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN 341

49 ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 341

491 ANGKUTAN JALAN REL 341

4911 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 341

49110 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 342

4912 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG 342

49120 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG 342

492 ANGKUTAN BUS 342

4921 ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK 342

49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 342

49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 342

49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) 343

49214 ANGKUTAN BUS KOTA 343

49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 343

49216 ANGKUTAN BUS KHUSUS 343

49219 ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA 343

4922 ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK 343

49221 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 343

49229 ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA 343

493 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 343

4930 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 344

49300 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 344

494 ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS 344

4941 ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG, DALAM  

TRAYEK 344

49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 344

KBLI 2020

49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS,  

DALAM TRAYEK 345

49413 ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 345

49414 ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK 345

49415 ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS 345

49419 ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG LAINNYA,  

DALAM TRAYEK 345

4942 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 345

49421 ANGKUTAN TAKSI 345

49422 ANGKUTAN SEWA 346

49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 346

49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 346

49425 ANGKUTAN DARAT WISATA 346

49426 ANGKUTAN SEWA KHUSUS 346

49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 346

4943 ANGKUTAN DARAT UNTUK BARANG 346

49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 347

49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS 347

49433 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 347

4944 ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN DAN WISATA UNTUK  

PENUMPANG 347

49441 ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN 348

49442 ANGKUTAN JALAN REL WISATA 348

4945 ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA 348

49450 ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA 348

50 ANGKUTAN PERAIRAN 348

501 ANGKUTAN LAUT 348

5011 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG 349

50111 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK  

PENUMPANG 349

50112 ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK  

PENUMPANG 349

50113 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA 349

50114 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG  

349

5012 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG 350

50121 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK  

KBLI 2020

PENUMPANG 350

50122 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA 350

5013 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG 350  

50131 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM 350

50132 ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK  

BARANG 351

50133 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS 351

50134 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG 351

50135 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT 351

5014 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG 351

50141 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM 352

50142 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS 352

50143 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT 352

502 ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN 352

5021 ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK  

PENUMPANG 352

50211 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN  

TERATUR) UNTUK PENUMPANG 352

50212 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK  

TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG 353

50213 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI 353

50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI UNTUK  

PENUMPANG 353

50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK  

PENUMPANG 353

50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK  

PENUMPANG 353

50217 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA  

UNTUK PENUMPANG 353

50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK  

PENUMPANG 353

50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG  

TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA 354

5022 ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN UNTUK  

BARANG 354

50221 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM  

DAN/ATAU HEWAN 354

KBLI 2020

50222 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 354

50223 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA  

354

50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK  

BARANG 354

50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK  

BARANG 354

50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA  

UNTUK BARANG 355

50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA  

UNTUK BARANG 355

50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA  

UNTUK BARANG 355

50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG  

TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA 355

51 ANGKUTAN UDARA 355

511 ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG 356

5110 ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG 356

51101 ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK  

PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO 356

51102 ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI  

UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO 356

51103 ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK  

PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO 356

51104 ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI  

UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO 357

51105 ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LAINNYA 357

51106 ANGKUTAN UDARA UNTUK OLAHRAGA 357

51107 ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA 357

51108 ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA 357

51109 ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA 358

512 ANGKUTAN UDARA UNTUK KARGO 358

5120 ANGKUTAN UDARA UNTUK KARGO 358

51201 ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK  

KARGO 358

51202 ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI  

UNTUK KARGO 358

KBLI 2020

51203 ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK  

KARGO 358

51204 ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI  

UNTUK KARGO 359

52 PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN 359

521 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN 359

5210 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN 359

52101 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN 359

52102 AKTIVITAS COLD STORAGE 359

52103 AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN  

BERIKAT 360

52104 PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI 360

52105 AKTIVITAS PENYIMPANAN B3 360

52106 FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION 360

52107 PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALLY OCCURING  

RADIOACTIVE MATERIAL (NORM) 360

52108 PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG 360

52109 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA 360

522 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN 360

5221 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT 361

52211 AKTIVITAS TERMINAL DARAT 361

52212 AKTIVITAS STASIUN KERETA API 361

52213 AKTIVITAS JALAN TOL 361

52214 AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET  

PARKING) 361

52215 AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET  

PARKING) 361

52219 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 362

5222 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN 362

52221 AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT 362

52222 AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU  

362

52223 AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN 362

52224 AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN 363

52225 AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL 363

52229 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA 363

5223 AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN DAN JASA PELAYANAN NAVIGASI  

KBLI 2020

PENERBANGAN 363

52231 AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN 363

52232 JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN 364

5224 PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) 364

52240 PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) 364

5229 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA 365

52291 JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) 365

52292 AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI  

ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) 365

52293 AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL) 365

52294 AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU) 365

52295 ANGKUTAN MULTIMODA 366

52296 JASA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA 366

52297 JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN  

PELAYARAN 366

52298 AKTIVITAS TALLY MANDIRI 366

52299 AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 366

53 AKTIVITAS POS DAN KURIR 367

531 AKTIVITAS POS 367

5310 AKTIVITAS POS 367

53100 AKTIVITAS POS 367

532 AKTIVITAS KURIR 368

5320 AKTIVITAS KURIR 368

53201 AKTIVITAS KURIR 368

53202 AKTIVITAS AGEN KURIR 369  

I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 373

55 PENYEDIAAN AKOMODASI 373

551 PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK 373

5511 HOTEL BINTANG 373

55110 HOTEL BINTANG 373

5512 HOTEL MELATI 373

55120 HOTEL MELATI 373

5513 PONDOK WISATA 374

55130 PONDOK WISATA 374

5519 PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA 374

55191 PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) 374

55192 BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN  

KBLI 2020

KARAVAN 374

55193 VILA 374

55194 APARTEMEN HOTEL 374

55199 PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA 374

559 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA 375

5590 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA 375

55900 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA 375

56 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 375

561 RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING 375

5610 RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING 375

56101 RESTORAN 376

56102 RUMAH/WARUNG MAKAN 376

56103 KEDAI MAKANAN 376

56104 PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 376

56109 RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA 376

562 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN  

PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU 377

5621 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)  

377

56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)  

377

5629 PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU 377

56290 PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU 378

563 PENYEDIAAN MINUMAN 378  

5630 PENYEDIAAN MINUMAN 378  

56301 BAR 378

56302 KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN  

MINUMAN 378

56303 RUMAH MINUM/KAFE 379

56304 KEDAI MINUMAN 379

56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 379

56306 PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 379

J INFORMASI DAN KOMUNIKASI 383

58 AKTIVITAS PENERBITAN 383

581 AKTIVITAS PENERBITAN BUKU, MAJALAH DAN TERBITAN LAINNYA 384

5811 PENERBITAN BUKU 384

58110 PENERBITAN BUKU 384

KBLI 2020

5812 PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST 384

58120 PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST 385

5813 PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN MAJALAH ATAU  

TERBITAN BERKALA LAINNYA 385

58130 PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU  

MAJALAH 385

5819 AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA 385

58190 AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA 385

582 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 385

5820 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 386

58200 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 386

59 AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM  

TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK 386

591 AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM  

TELEVISI 386

5911 AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM  

TELEVISI 387

59111 AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI  

OLEH PEMERINTAH 387

59112 AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI  

OLEH SWASTA 387

5912 AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI  

387

59121 AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM  

TELEVISI OLEH PEMERINTAH 388

59122 AKTIVITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM  

TELEVISI OLEH SWASTA 388

5913 AKTIVITAS DISTRIBUSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM  

TELEVISI 388

59131 AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI  

OLEH PEMERINTAH 389

59132 AKTIVITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI  

OLEH SWASTA 389

5914 AKTIVITAS PEMUTARAN FILM 389

59140 AKTIVITAS PEMUTARAN FILM 389

592 AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK 389

5920 AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK 389

KBLI 2020

59201 AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA 390  

59202 AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK 390  

60 AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN 390

601 PENYIARAN RADIO 390

6010 PENYIARAN RADIO 391

60101 PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH 391

60102 PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA 391

602 AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI 391

6020 AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI 392

60201 AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH  

PEMERINTAH 392

60202 AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH  

SWASTA 393

61 TELEKOMUNIKASI 393

611 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL 393

6110 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL 394

61100 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL 394

612 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL 395

6120 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL 395

61200 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL 395

613 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT 396

6130 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT 396

61300 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT 396

619 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA 396

6191 JASA NILAI TAMBAH TELEPONI 397

61911 JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL) 397

61912 JASA KONTEN SMS PREMIUM 397

61913 JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITKP)  

397

61914 JASA PANGGILAN TERKELOLA (CALLING CARD) 397

61919 JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA 398

6192 JASA MULTIMEDIA 398

61921 INTERNET SERVICE PROVIDER 398

61922 JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA 398

61923 JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV) 398

61924 JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP) 398

61929 JASA MULTIMEDIA LAINNYA 398

KBLI 2020

6199 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL 398

61991 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN 399

61992 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN  

SENDIRI 399

61993 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN  

PERTAHANAN KEAMANAN 399

61994 JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI 399

61999 AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL 399

62 AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI  399

620 AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN  

YBDI 400

6201 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER 400

62011 AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME 400

62012 AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI  

INTERNET (E-COMMERCE) 400

62013 AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA  

IMERSIF 401

62014 AKTIVITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN 401

62015 AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL  

401

62019 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA 401

6202 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS  

KOMPUTER 401

62021 AKTIVITAS KONSULTASI KEAMANAN INFORMASI 402

62022 AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL 402

62023 AKTIVITAS PENYEDIAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN  

YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK 402

62024 AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF  

THINGS (IOT) 402

62029 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS  

KOMPUTER LAINNYA 403

6209 AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA  

403

62090 AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER  

LAINNYA 403

KBLI 2020

63 AKTIVITAS JASA INFORMASI 403

631 AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN KEGIATAN YBDI;  

PORTAL WEB 404

6311 AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA, HOSTING DAN YBDI 404

63111 AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA 404

63112 AKTIVITAS HOSTING DAN YBDI 404

6312 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL 404

63121 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN  

KOMERSIAL 405

63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN  

KOMERSIAL 405

639 AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA 405

6391 AKTIVITAS KANTOR BERITA 405

63911 AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH 406

63912 AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA 406

6399 AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL 406

63990 AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL 406

K AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI 409

64 AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN 409 641 PERANTARA MONETER 409

6411 BANK SENTRAL 409

64110 BANK SENTRAL 409

6412 BANK UMUM 410

64121 BANK UMUM KONVENSIONAL 410

64122 BANK UMUM SYARIAH 410

64123 UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM 410

6413 BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  

SYARIAH 410

64131 BANK PERKREDITAN RAKYAT 410

64132 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH 411

6414 KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM 411

64141 KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER) 411

64142 UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI  

PRIMER) 411

64143 KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER) 411

64144 UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI  

KBLI 2020

SEKUNDER) 411

64145 KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER  

(KSPPS PRIMER) 411

64146 UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI  

PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER) 411

64147 KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  

SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER) 411

64148 UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI  

SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER) 412

6415 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 412

64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL 412

64152 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH 412

6419 PERANTARA MONETER LAINNYA 413

64190 PERANTARA MONETER LAINNYA 413

642 AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING 413

6420 AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING 413

64200 AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING 414

643 TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS 414

6430 TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS 414

64300 TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS 415

644 OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 415

6440 OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 415

64400 OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 415

645 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) 415

6450 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) 415

64500 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) 416

649 AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI, PENJAMINAN,  DAN DANA PENSIUN 416

6491 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 416

64911 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL 416

64912 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH 417

64913 UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 417  

6492 PERGADAIAN 417

64921 PERGADAIAN KONVENSIONAL 417

64922 PERGADAIAN SYARIAH 417

64923 UNIT USAHA SYARIAH PERGADAIAN 418

6493 PERUSAHAAN MODAL VENTURA 418

KBLI 2020

64931 PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL 418

64932 PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH 418

64933 UNIT USAHA SYARIAH MODAL VENTURA 418

6494 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 419

64941 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KONVENSIONAL  

419

64942 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH 419

64943 UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  

INFRASTRUKTUR 419

6495 LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  

INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) 420

64951 LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  

INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENSIONAL 420

64952 LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  

INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) SYARIAH 420

64953 UNIT USAHA SYARIAH LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) 420

6499 AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI  

DAN DANA PENSIUN 421

64991 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA 421

64992 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN 421

64999 AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI  

DAN DANA PENSIUN 421

65 ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN  

JAMINAN SOSIAL WAJIB 421

651 ASURANSI DAN PENJAMINAN 421

6511 ASURANSI JIWA 422

65111 ASURANSI JIWA KONVENSIONAL 422

65112 ASURANSI JIWA SYARIAH 422

65113 UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA 422

6512 ASURANSI UMUM 422

65121 ASURANSI UMUM KONVENSIONAL 423

65122 ASURANSI UMUM SYARIAH 423

65123 UNIT SYARIAH ASURANSI UMUM 423

6513 PERUSAHAAN PENJAMINAN 423

65131 PERUSAHAAN PENJAMINAN KONVENSIONAL 423

65132 PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH 424

KBLI 2020

65133 UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PENJAMINAN 424

652 REASURANSI DAN PENJAMINAN ULANG 424

6521 REASURANSI 425

65211 REASURANSI KONVENSIONAL 425

65212 REASURANSI SYARIAH 425  

65213 UNIT SYARIAH REASURANSI 425

6522 PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG 425

65221 PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KONVENSIONAL 425

65222 PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH 425

653 DANA PENSIUN 426

6531 DANA PENSIUN PEMBERI KERJA 426

65311 DANA PENSIUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL 426

65312 DANA PENSIUN PEMBERI KERJA SYARIAH 426

65313 UNIT SYARIAH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA 426

6532 DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN 426

65321 DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL 427

65322 DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 427

66 AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN  DANA PENSIUN 427

661 AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI,  

PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN 427

6611 PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR  

MODAL 427

66111 BURSA EFEK 428

66112 LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK 428

66113 LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN 428

66114 LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE) 428

66115 PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (PDPP) 428

66116 LEMBAGA PENDANAAN EFEK 428

66117 PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF 428

66118 PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN  

DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SECURITIES CROWDFUNDING)  

429

66119 PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR  

MODAL LAINNYA 429

6612 PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR  

BERJANGKA KOMODITI 429

KBLI 2020

66121 BURSA BERJANGKA 429

66122 LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA 429

66123 BURSA BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK 430  

66124 LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA  

PENYELENGGARA PASAR FISIK 430

6613 PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR  

VALUTA ASING 430

66131 PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR  

UANG DAN PASAR VALUTA ASING 430

66132 CENTRAL COUNTERPARTY TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA  

DAN NILAI TUKAR 430

66139 PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR  

VALUTA ASING LAINNYA 430  

6614 PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI 431

66141 PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER) 431

66142 PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER) 431

66143 PERUSAHAAN EFEK DAERAH (PED) 431

66144 PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG  

DAN SUKUK (PPE-EBUS) 431  

66145 AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK 431

66146 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD) 432

66147 GERAI PENJUALAN EFEK REKSA DANA 432

66149 PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI LAINNYA  

432

6615 PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 432

66151 PEDAGANG BERJANGKA 432  

66152 PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA 432

66153 PEDAGANG FISIK KOMODITI 433

66154 PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI 433

66159 PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA 433

6616 KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER) 433

66160 KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER) 433

6617 AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 433

66171 PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF 433

66172 PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA 433

66173 PENASIHAT BERJANGKA 434  

66174 PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI 434

KBLI 2020

66179 AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  

LAINNYA 434

6619 AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA 434  

66191 BIRO ADMINISTRASI EFEK 434

66192 KUSTODIAN (CUSTODIAN) 434

66193 WALI AMANAT (TRUSTEE) 435

66194 PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK 435

66195 AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM) 435

66199 AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL 435

662 AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN  

435

6621 AKTIVITAS PENILAIAN RISIKO DAN KERUGIAN 435

66211 AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI 435

66212 AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI 436

6622 AKTIVITAS AGEN, BROKER, PIALANG ASURANSI DAN PENJAMINAN  

436

66221 AKTIVITAS AGEN ASURANSI 436

66222 AKTIVITAS PIALANG ASURANSI 436

66223 AKTIVITAS PIALANG REASURANSI 436

66224 AKTIVITAS AGEN PENJAMIN 436

66225 AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN 436

66226 AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG 436

6629 AKTIVITAS PENUNJANG LAINNYA UNTUK ASURANSI, PENJAMINAN,  

DAN DANA PENSIUN 437

66291 AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA 437

66292 AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH  

DAN KOPERASI 437

66299 AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA PENSIUN  

LAINNYA 437

663 AKTIVITAS MANAJEMEN DANA 437

6631 MANAJEMEN INVESTASI 437  

66311 MANAJER INVESTASI 437

66312 MANAJER INVESTASI SYARIAH 437

6632 PENASIHAT INVESTASI 438

66321 PENASIHAT INVESTASI PERORANGAN 438

66322 PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN 438  

6639 AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA 438

KBLI 2020

66390 AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA 438

664 AKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN JASA  

PENGOLAHAN UANG RUPIAH 438

6641 PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN 438

66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP) 438

66412 PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN (PIP)  

439

66413 PENYELENGGARA PENUNJANG SISTEM PEMBAYARAN 439

6642 PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH 439

66420 PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH  

439

L REAL ESTAT 443

68 REAL ESTAT 443

681 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN  

PARIWISATA 443

6811 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA 443

68111 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA 444

68112 PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN  

EVENT KHUSUS 444

6812 KAWASAN PARIWISATA 444

68120 KAWASAN PARIWISATA 444

6813 KAWASAN INDUSTRI 445

68130 KAWASAN INDUSTRI 445

682 REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 445  

6820 REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 445

68200 REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK  

445

M AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 449

69 AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI 449

691 AKTIVITAS HUKUM 449

6910 AKTIVITAS HUKUM 449

69101 AKTIVITAS PENGACARA 450

69102 AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM 450

69103 AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 450

69104 AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 450

69109 AKTIVITAS HUKUM LAINNYA 450

692 AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI  

KBLI 2020

PAJAK 450

6920 AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA;  

KONSULTASI PAJAK 450

69201 AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA 451

69202 AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK 451

70 AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN 451

701 AKTIVITAS KANTOR PUSAT 451

7010 AKTIVITAS KANTOR PUSAT 451

70100 AKTIVITAS KANTOR PUSAT 452

702 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN 452

7020 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN 452

70201 AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA 453

70202 AKTIVITAS KONSULTANSI TRANSPORTASI 453

70203 AKTIVITAS KEHUMASAN 453  

70204 AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI 453  

70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA 453

71 AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS  453

711 AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI  

TEKNIS YBDI 454

7110 AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI  

TEKNIS YBDI 454

71101 AKTIVITAS ARSITEKTUR 455

71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI 455

712 ANALISIS DAN UJI TEKNIS 456

7120 ANALISIS DAN UJI TEKNIS 456

71201 JASA SERTIFIKASI 456

71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM 456

71203 JASA INSPEKSI PERIODIK 457

71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI 457

71205 JASA KALIBRASI/METROLOGI 457

71206 JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY  

ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC) 457  

71207 JASA KLASIFIKASI KAPAL 458

71208 AKTIVITAS PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN  

DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN 458

71209 ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA 458

KBLI 2020

72 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN 458

721 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU  TEKNOLOGI DAN REKAYASA 458

7210 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN  

ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA 459

72101 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  

459

72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA  

459

72103 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN 459

72104 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI 459  

72105 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN,  

PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN 459

72106 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN  

KELAUTAN 460

72107 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN 460

72109 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  

DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA 460

722 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN  

HUMANIORA 460

7220 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  

DAN HUMANIORA 460

72201 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  

460

72202 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA 460

72203 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 460

72204 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI 461

72205 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI 461

72206 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA 461

72209 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  

DAN HUMANIORA LAINNYA. 461

73 PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR 461

731 PERIKLANAN 461

7310 PERIKLANAN 461

73100 PERIKLANAN 462

732 PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT 462

7320 PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT 462

KBLI 2020

73201 PENELITIAN PASAR 463

73202 JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT 463

74 AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA 463

741 AKTIVITAS DESAIN KHUSUS 463

7411 AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI 463

74111 AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN 463

74112 AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR  

464

74113 AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL 464

74114 AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN  

464

74115 AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA 464

74116 AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN 465

74117 AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN  

PERLENGKAPAN LABORATORIUM 465

74118 AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN 465

74119 AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA 465

7412 AKTIVITAS DESAIN INTERIOR 465

74120 AKTIVITAS DESAIN INTERIOR 466

7413 AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS 466

74130 AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS 466

7414 AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF 467

74141 AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV,  

ANIMASI DAN KOMIK 467

74142 AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME 467

74149 AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA 467

742 AKTIVITAS FOTOGRAFI 467

7420 AKTIVITAS FOTOGRAFI 468

74201 AKTIVITAS FOTOGRAFI 468

74202 AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI  

DAN PEMETAAN 468

743 AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI/PERSONEL 469